Et hav av muligheter med flåtestyring

Smarte trucker med I_Site byr på et hav av muligheter. Flåtestyringssystemet I_Site kobler sammen flåten, innhenter data og gir deg oversikt over hva som skjer, men det viktigste er at I_Site forteller deg hva du må gjøre for å optimalisere driften. Systemet kommer også med support fra dedikerte og sertifiserte Toyota eksperter som hjelper deg å få mest mulig ut av din truckflåte.

Hva er en smart truck?

Toyota truck + hardware = smart truck

En smart truck er en truck som er utstyrt med ekstra hardware som gjør den i stand til å kommunisere med flåtestyringssystemet vårt, I_Site. Fordelene med dette er mange, og flere fordeler kommer fortløpende, etterhvert som I_Site blir videreutviklet.

Alle stabletrucker, plukktrucker, skyvemasttrucker, smalgangstrucker og motoriserte palletrucker blir nå levert med I_Site hardware som standard. Dette inkluderer en Data Handling Unit med innebygd GPS sender og støtsensor, tastatur for pålogging med PIN-kode og en antenne.

I_Site hardware fra Toyota Material Handling kan installeres på alle typer trucker, fra alle merker, og gjør deg i stand til å oppgradere din truckpark til en smart truckpark.

Elektriske motvektstrucker og motvektstrucker med forbrenningsmotor kan bestilles som smarte trucker direkte fra fabrikk. Hardware kan også ettermonteres.

Ekstra hardware kan bestilles dersom du ønsker digital kontroll før bruk og pålogging med RFID-kort.

Smart truck med I_Site

Smart truck + software = I_Site

Alle som bestiller en smart truck får tilgang til «Min Truckpark» i webportalen vår. Dette er en oversikt over alle maskinene du har i din truckpark, hvor du vil du se serienummer, internnummer, trucktype og grunnleggende informasjon om serviceavtalen.

Når du inngår en avtale med oss vil du få tilgang til alle funksjonene i I_Site portalen.

Funksjonene i I_Site portalen vil hjelpe din bedrift på fire fronter:

Jeg ønsker mer informasjon
Icon of euro

Kostnadskontroll

Du har kontroll over driftskostnadene, truckenes utnyttelsesgrad og skadekostnader.

Icon of a calendar

Produktivitet

Du kan alltid analysere rapporter for å optimalisere ​​​​​​​operasjonene.

Icon of a stop sign

Helse og sikkerhet

I_Site gir enklere overholdelse av sikkerhetskrav og risikoforebygging med tilgangskontroll og støtsensorer.

Icon of a tree growing in a hand

Miljø

Du kan optimalisere utnyttelsen av trucker og batterier, samt levetiden deres.

I_Site funksjoner

Toyota Material Handling anser flåtestyringsverktøy som et meget viktig satsningsområde for fremtiden, og har derfor utviklet det mest avanserte flåtestyringsverktøyet som finnes på markedet i dag. I_Site har en lang rekke funksjoner, og nye funksjoner blir utviklet regelmessig.

Velg funksjonene under for å se fordelene med de forskjellige funksjonene som du får tilgang til ved bruk av I_Site.

Bestill I_Site

Pris per måned: 169 kr

"Vi har erfart at våre kunder i snitt reduserer sine skadekostnader med 20% det første driftsåret etter igangsettelse av I_Site."

I_Site er en abonnementstjeneste som er designet med tanke på å senke driftskostnadene på din truckpark, og er derfor priset lavt.

Vi har erfart at våre kunder i snitt reduserer sine skadekostnader med 20% det første driftsåret etter igangsettelse av I_Site.

Hvor mye kunden reduserer sine skadekostnader med avhenger selvsagt av hvor aktivt flåtestyringssystemet brukes, så vi anbefaler aktiv bruk av systemet.

Vi velger derfor å tilby gratis opplæring i bruk av programvaren, via e-læringskurs og videosamtaler. Dersom det er ønskelig kan vi også tilby opplæring på kundens lokasjon, mot et vederlag.

Hva er fordelene med smarte trucker?

Smarte trucker gir deg muligheten til å benytte I_Site, som er vårt prisvinnende flåtestyringsverktøy. Systemet gir deg en krystallklar oversikt over din truckpark.

I_Site er tilpasset både små lokale aktører, og store globale aktører. Her kan du se noen eksempler på hvordan smarte trucker med I_Site kan hjelpe din bedrift med å redusere kostnader, og optimalisere i alle ledd.

1. Økt produktivitet

Forbedret maskinbruk

Det er ingen enkel sak å beholde komplett oversikt over logistikken til et firma, spesielt hvis ditt firma har flere avdelinger i forskjellige områder. Det leder fort til unødvendig høy bruk av ressurser, ofte uten at man er klar over det.

Visste du for eksempel at gjennomsnittlig utnyttelsesgrad på en truckpark er kun 35%? Det betyr at trucken er en ren kostnad 65% av tiden.

Med smarte trucker har du alltid en nøyaktig oversikt over bruken av din truckpark.

Toyota er i besittelse av massive mengder data, som er innhentet fra alle smarte trucker som allerede er i drift.

Analyse av data viser at våre kunder kan spare enormt mye ressurser med å forbedre sin maskinbruk. Bruk av I_Site gjør deg i stand til å vite nøyaktig hvor mange trucker du trenger i din truckpark til enhver tid. Det kan føre til at vi selger færre trucker, men vi innser at dette er den ansvarlige veien å gå.

Bedre bruk av førerne

Uavhengig av om du kun har én truck eller en stor truckpark så kan det være utfordrende å vite kompetansenivået på truckførerne. Det er essensielt for produktiviteten til bedriften at førerne dine har korrekt opplæring, og tar regelmessige oppfriskningskurs. I_Site har full oversikt, og gir deg beskjed i god tid før truckførerbevis utløper.

Smart benchmarking

De som driver et selskap med mange forskjellige lokasjoner vet at det kan være vanskelig å ha oversikt over hele truckflåten, og nærmest umulig å måle og sammenligne resultater. Med smart benchmarking via I_Site er det enkelt å måle resultater og sammenligne produktivitet på forskjellige lokasjoner. Det sikrer et godt beslutningsgrunnlag for ledelsen.

2. Forbedret sikkerhet

Reduser risiko med ulike profiler

Sikkerhet på arbeidsplassen er en enorm utfordring. Derfor har vi utviklet en egen løsning som gjør arbeidet med å sikre arbeidsplassen mye enklere. Med hjelp av I_Site kan man redusere maksimal akselerasjon og toppfart for enkelte fører. Det er spesielt nyttig med tanke på vikarer, nyansatte og eksterne transportfirmaer. Dersom en spesifikk fører har mange ulykker vil det være mulig å endre førerens profil, og så endre profilen tilbake etter føreren har fått mer opplæring.

Rapportering av støt

Støt og kollisjoner kan forårsake personskader og er svært kostnadsdrivende.

I_Site har en egen modul kalt Min Truckpark, hvor du finner en krystallklar oversikt over kostnader relatert til service og deler. I tillegg så er det viktig å ta hensyn til skader på varer og reoler. En huskeregel er at skader på varer og reoler koster 5-10 ganger så mye som skader på selve trucken.

Det er ikke uvanlig at skadekostnader overstiger kostnaden på selve truckparken. Da sier det seg selv at det bør igangsettes tiltak for å redusere skadeomfanget.

Våre smarte trucker har en støtsensor som måler G kreftene som trucken blir utsatt for. Du finner en oversikt over alle støt i I_Site portalen, med detaljert informasjon om hvert støt. Dermed blir potensielle problemer synliggjort for bedriften (Jidoka).

Bedriften kan så gå til kilden (Genchi Genbutsu) for å finne årsaken til problemet, sette i gang tiltak, og eliminere problemet.

Vi anbefaler å stille inn trucken til å gå i krypmodus automatisk etter et høyt støt. Når en truck går over til krypmodus må den tilbakestilles av en avdelingsleder, som selvfølgelig inspiserer trucken først.

Daglig kontroll av truck og tilgangskontroll

I Norge er det lovpålagt å gjøre daglig kontroll av truck før bruk.

Vår erfaring er dessverre at det blir slurvet på dette området. Hovedårsaken til at det blir slurvet på dette området er at kontroll før bruk vanligvis utføres med hjelp av penn og papir, og mange bedrifter har ikke gode nok rutiner for dette.

Med hjelp av I_Site kan daglig kontroll av truck utføres digitalt på en egen skjerm på trucken. Føreren må da besvare en rekke forhåndsdefinerte spørsmål før trucken kan tas i bruk. Dersom kontroll før bruk ikke blir gjennomført vil det ikke være mulig å bruke trucken.

Bedriften kan selv definere hvordan kontroll før bruk skal utføres, samt hvor ofte kontrollen skal utføres. Detaljert informasjon om daglig og ukentlig ettersyn finnes i vår servicebok, på side 7.

Full kontroll med I_Site

Hvis du ikke er tilstede, eller hvis du har ansvar for mange lokasjoner, kan det være utfordrende å ha full kontroll over din truckpark. Det er derimot ikke en utfordring hvis du bruker I_Site, da vår mobilapp sender deg varslinger når støt inntreffer, eller kontroll før bruk mislykkes.

Det er også mulig å bestille service på trucken direkte fra mobilappen.

3. Lengre levetid på trucken og batteriet

Økt levetid på maskinene

Det er essensielt at trucken fungerer som den skal når du har bruk for den. Hyppige skader må bli unngått. Du kan bruke I_Site til å analysere driften av ditt materialhåndteringsutstyr og øke levetiden på maskinene.

Lenger levetid på batteriene

Det samme gjelder batteriene. Det er svært viktig at batteriet er energieffektivt og krever lite vedlikehold. Vi anbefaler derfor at I_Site benyttes for å overvåke at batteriene blir korrekt ladet, og dermed oppnår bedre levetid.

Vil du lære mer om fordelene med Lithium-Ion batterier?

Les mer om Li-Ion batteri her

4. Kostnadsreduksjon

Lavere operasjonskostnader

Totalkostnad er en av de viktigste KPI-ene for ethvert logistikkselskap. Kostnader har en tendens til å bli overraskende høye hvis bedriften ikke har full oversikt og jobber aktivt med kostnadsreduksjon.

Med I_Site ser du lett utnyttelsesgraden for hver enkelt truck. Det gjør det enkelt å avgjøre nøyaktig hvor mange trucker det er behov for i truckparken.

Ofte kan det være hensiktsmessig å redusere antall trucker i truckparken, og heller leie inn maskiner til sesongtoppene. Maskiner som ikke blir brukt er en ren kostnad og bør unngås.

Optimal størrelse på truckparken gjør også at antall serviceoppdrag går ned, og reduserer kostnader ytterligere.

Unngå skader og forsikringskostnader

Ulykker og skader er et annet gjentagende problem. Med alle sikkerhetsfunksjonene i I_Site kan dette håndteres på en effektiv måte, noe som vil bidra til å senke forsikringskostnader.

Fjern alt