Smarte løsninger for optimalisering

I likhet med andre materialhåndteringsløsninger fra Toyota, bidrar våre AGV-er til en tryggere arbeidsplass. De automatiserte truckene er utstyrt med flere komponenter og software for å sørge for trygg førerløs transport. I tillegg til de monterte sikkerhetskomponentene, får du også et innebygd overvåkingssystem som kontrollerer fortløpende. Dette smartsystemet vil kontrollere komponentstatusen, og om forholdet mellom visse truckegenskaper som hastighet, kraft, posisjon, lastevekt og løftehøyde er trygt. Under er flere måter å gjøre din materialhåndtering smartere med AGV.

Reflektornavigering

Reflektornavigering er en navigasjonsmetode der høykontrastreflektorer installeres i miljøet. Reflektorene i lageret gjør at skanneren på den automatiserte trucken kan fastslå posisjonen sin basert på avstanden til reflektorene. Denne teknikken garanterer robusthet, høy presisjon og lang rekkevidde i de fleste miljøer.

Naturlig navigasjon

Naturlig navigasjon er en alternativ navigasjonsteknikk for lagre med forholdsvis små endringer i omgivelsene. Truckene kan utnytte det eksisterende miljøet (søyler og vegger) til å navigere uten reflektorer, slik at du unngår ekstra kostnader og utstyr. En unik fordel med Toyota, er at AGV-ene kan veksle sømløst mellom naturlig navigasjon og reflektornavigasjon, avhengig av hvor de befinner seg – vi kaller dette dual navigation.

Automatisk lading

Litium-ion-batterier har vist seg å være 30% mer energieffektive enn blysyrebatterier, noe som gir mye lavere CO2-utslipp. AGV-er med litium-ionbatterier kan lade seg selv når de ikke utfører oppgaver. Slik lading sikrer kontinuerlig drift og fjerner behovet for laderom og manuelt arbeid.

3D kamerastyringsteknologi

Den sofistikerte kamerastyringsfunksjonen til Reach AGV-en, RAE, sikrer trygg og presis håndtering i høyden. Denne 3D-kamerateknologien kombinert med sideforflytning korrigerer gaflenes posisjon ved behov. Kameraalgoritmene gjenkjenner naturlige gjenstander som paller og bjelker på reolene samt markører for å sikre fleksibilitet i ulike reoloppsett.

Fjern alt